P. Pramodbhai - Brahmswaroop Yogiji Maharaj's Pragatya Din | (Vaishakh Sud Baras)

83rd Birthday Celebration of H.D.H. Hariprasad Swamiji Maharaj

P. Kamleshbhai
P. Kamleshbhai Patel
P. Ameetbhai Rohit
P. Pramodbhai
P. Pramodbhai

Queenstown Shibir - Day 2

P. Shaswat Swami
P. Shaswat Swami - Day 2
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. P. Swamiji
P. P. Swamiji
P. Milanbhai Mehta
P. Milanbhai Mehta
P. Purnambhai
P. Pushpakbhai
P. Sarvamangal Swami
P. Sarvamangal Swami

Queenstown Shibir - Day 1

P. Praneshbhai
P. Praneshbhai
P. Nareshmama
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Ashokbhai Rohit
P. Himanshubhai Patel
P. Himanshu Mama
P. Rameshbhai
P. Rameshbhai Maisuria
P. Shashwat Swami
P. Shashwat Swami - Day 1

Atmiya Youth Convention

P.P. Swamiji
P.P. Swamiji - Atmiya Youth Convention | 7th February 2016
P. Praneshbhai
P. Praneshbhai - Atmiya Youth Convention | 7th February 2016
P. Pavitrabhai
P. Pavitrabhai - Atmiya Youth Convention | 7th February 2016
P. Sarvamangal Swami
P Sarvam Swami - Atmiya Youth Convention | 7th February 2016
P. Shaswat Swami
P. Shaswat Swami - Atmiya Youth Convention | 7th February 2016

Suvarna Diksha Mahotsav

P.P. Swamiji
P.P. Swamiji - Suvarna Diksha Mahotsav 2016 | 22nd February 2016
P. Sarvam Swami
P Sarvam Swami - Suvarna Diksha Mahotsav 2016 | 22nd February 2016
P. Shaswat Swami
P Shaswat Swami - Suvarna Diksha Mahotsav 2016 | 22nd February 2016

Welcome Sabha - NZ Vicharan

P. P. Swamiji
P. Shaswat Swami
P. Shaswat Swami
P. Sarvamangal Swami
P. Sarvamangal Swami

Melbourne Shibir - Australia Vicharan

P. P. Swamiji
P. P. Swamiji
P. Nareshbhai
P. Sarvamangal Swami
P. Sarvamangal Swami

Sydney Shibir - Australia Vicharan

P. Sarvamangal Swami
P. Sarvamangal Swami
P. Ashokbhai Rohit
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Nehalbhai
P. Pavitrabhai
P. Praneshbhai
P. Praneshbhai

Last day of NZ Vicharan 2016

P. P. Swamiji
P. P. Swamiji
P. Sarvamangal Swami
P. Sarvamangal Swami
P. Ashokbhai (Bhulku)
P. Ashokbhai (Bhulku)